Wat Phu Tok/ วัดภูทอก ทางหลวงชนบทหนองคาย 6020 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล บึงกาฬ 38220 ประเทศไทย
Posted on March 5, 2016 / 1056
Wat Phu Tok/ วัดภูทอก
Listing Type : [:en]Temple[:]
Location : Bueng Kan
Opening Hours
  • Daily : 08.00am-06.00pm (except 10-16 April yearly)

Wat Phu Tok Wat Phu Tok Wat Phu Tok Wat Phu Tok Wat Phu Tok

Wat Phu Tok

Wat Phu Tok is arguably the best tourist attraction in the region although it is actually in Bueng Kan Province to the north east of Udon Thani, and it really is quite stunning. If there is any drawback, it is that it’s a fair trek from Udon Thani city, being located about three to four hours east of Nong Khai (another 40 minutes from Udon by car). It’s name literally means ‘Temple of the Table Mountain’, although it is not actually a mountain as it is someway short of being 500m high.

A whole day is advisable to get the most of this superb location and at least one overnight hotel stay in Bueng Kan may be order. If you are a slightly nervous disposition, you may think twice about scaling the side of the ‘mountain’, while not especially high, the climb itself, and the platforms, do not always inspire confidence. However, if you take it nice and easy, you will find your way up and will be well rewarded. The rocky outcrop here overlooks the Mekong floodplain, and you climb up by the use of steps and ladders that were built by Ajarn Juan, who was a celebrated monk and visionary, and famed throughout Thailand.

There are seven levels of wooden ladders, steps, rocks and roots on the mountain which represent the seven levels of spiritual enlightenment in Buddhist philosophy. You may want to take your time scaling the heights with the hot sun, but it really is worth getting there.

Inside caves and sitting on cliffs, there are many meditation huts which are used by monks from all over Issan. Wat Phu Tok is a quiet mountain and a place of peace and respect where many Thai’s and other Buddhist followers climb to the summit to practice meditation. For the visitor, it’s the fantastic views that are a draw, in addition to being something very different.

Auarn Juan was killed in a plane crash on a trip to visit Her Majesty the Queen. There is an elaborate mausoleum at this site also in commemoration.

​The site is open 6:30am to 5.00pm daily, but is closed between 10 April and 16 April, over the Songkran festival.

If you want to get a basic understanding of the statues you will see in the temples, visit our Buddha Statue Meanings page.
Credit – http://www.udonthaniattractions.com/

Remark:
Below are our thai wording means you want to go to this place.
You can print out my thai words for your communication or scan my below QR Code.

ต้องการไปวัดภูทอก ทางหลวงชนบทหนองคาย 6020 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
Wat Phu Tok


วัดภูทอก

ภูทอก เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ตั้งอยู่ในเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง เป็นภูเขาหินทราย ประกอบด้วย ภูทอกใหญ่ และภูทอกน้อย  แต่ก่อนเคยเป็นป่าทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยมากมาย พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เข้ามาจัดตั้งเป็นสถานปฏิบัติธรรมที่ภูทอกน้อย หรือวัดเจติยาคีรีวิหาร (วัดภูทอก) เนื่องจากเป็นสถานที่เงียบสงบ และเป็นจุดเริ่มต้นการเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก โดยเดินตามสะพานไม้เวียนรอบเขาสูงชันจนถึงยอด ซึ่งสร้างจากแรงศรัทธาของพระเณรชาวบ้าน เริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2512 ใช้เวลานานถึง 5 ปี บันไดขึ้นสู่ยอดภูทอก เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมนำสัตบุรุษสู่โลกแห่งโลกุตระ โลกแห่งการหลุดพ้นด้วยความเพียรพยายามมุ่งมั่น
ภูทอกเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจของชุมชน บันไดขึ้นภูทอกแบ่งเป็น 7 ชั้น ชั้นที่ 4 เป็นสะพานลอยเวียนรอบเขา มองเบื้องล่างเห็นเนินเขาเตี้ย ๆ สลับกัน เรียกว่า “ดงชมพู” ชั้นที่ 4 เป็นที่พักของแม่ชี ชั้นที่ 5 มีศาลาและกุฏิที่อาศัยของพระ จากชั้นที่ 6 สู่ชั้นที่ 7 เป็นสะพานไม้ยาว 400 เมตร เวียนรอบเขาหน้าผาสูงชัน สุดทางชั้น 7 เป็นป่าไม้ร่มครึ้ม

การเดินทาง ภูทอกอยู่ห่างจากตัวเมืองหนองคาย ประมาณ 185 กิโลเมตร การเดินทางจากตัวเมือง ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอโพธิ์ชัย อำเภอปากคาด และอำเภอบึงกาฬ แล้วเลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหลวงหมายเลข 222 ถึงอำเภอศรีวิไล จากอำเภอศรีวิไล มีทางแยกซ้ายผ่านบ้านนาสิงห์ บ้านสันทรายงาม สู่บ้านนาคำแคนจนถึงภูทอก เป็นระยะทาง 30 กิโลเมตร

admin
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Service/ การบริการ: Impress/ ความประทับใจ: Recommendation/ แนะนำท่านอื่น:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Listings