Ban Pong Manao Community Museum/ พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม ลพบุรี 18220 ประเทศไทย
Posted on January 30, 2016 / 527
Ban Pong Manao Community Museum/ พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว
Listing Type : [:en]Museum[:]
Location : Lopburi
Opening Hours
  • Daily : 09.00am-05.00pm

Ban Pong Manao Community Museum Ban Pong Manao Community Museum Ban Pong Manao Community Museum

Ban Pong Manao Community Museum

This is one of Thailand’s major prehistoric archaeological sites; excavations have unearthed the prehistoric human skeletons, pottery, stone and bronze axes. In preserving this cultural heritage, people in the community have joined hands not only to make this site a source of education, but also instill in its youth an awareness of the value of this archaeological site.
Contact Information :

Ban Pong Manao Community Museum

Address : Conservation Group on archaeology and natural resources, 18 Mu 4, Tambon Huai Khun Ram, Amphoe Phatthana Nikhom 15140
Tel : +66 36 459457 , +66 81 2947790
E-mail : somsuan@hotmail.com
Website : N/A

Remark:
Below are our thai wording means you want to go to this place.
You can print out my thai words for your communication or scan my below QR Code.

ต้องการไปพิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
Ban Pong Manao Community Museum


พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว

พิพิธภัณฑ์เปิดบ้านโป่งมะนาว  ตั้งอยู่ หมู่ 7 ตำบลห้วยขุนราม อยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 26.5 กิโลเมตร เป็นแหล่งโบราณคดีมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุประมาณ 2,500-3,000 ปี ประมาณยุคบ้านเชียงตอนปลาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ดอน ลักษณะเป็นพื้นที่ลอนลูกคลื่นเชิงภูเขา  มีห้วยสวนมะเดื่อเป็นทางน้ำธรรมชาติสำคัญหล่อเลี้ยงพื้นที่บริเวณนี้ การขุดค้นทางโบราณคดีดำเนินการในพื้นที่หลุมขุดค้นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร โดยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตสวนสะเดาทางครึ่งด้านทิศตะวันตกของเขตวัดโป่งมะนาว และอยู่ถัดไปทางเหนือของหลุมจัดแสดงโครงกระดูกที่ถูกจัดทำไว้เมื่อ พ.ศ. 2543 หลักฐานทางโบราณคดีประเภทหลักที่พบในทุกหลุมขุดค้นที่แหล่งโบราณคดีนี้  ได้แก่ ที่ฝังศพของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชี้ให้เห็นว่าสุสานของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวนั้น มีขนาดใหญ่มาก แสดงนัยว่าสังคมของคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านโป่งมะนาวจะต้องมีความซับซ้อนระดับหนึ่ง มีสมาชิกที่มีสิทธิและอำนาจแตกต่างกัน สมาชิกในสังคมบางคนจึงสามารถควบคุมบังคับให้จัดพื้นที่ขนาดใหญ่ไว้เฉพาะเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันของชุมชนได้

โครงกระดูกคนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบที่แหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาวนั้น มีทั้งโครงกระดูกของเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งเพศหญิงและชาย โดยจัดวางศพให้อยู่ในท่านอนหงายเหยียดยาว โครงกระดูกแต่ละโครงมีสิ่งของเครื่องใช้ถูกฝังเป็นเครื่องเซ่น นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกหลายชนิดที่พบจากการขุดหาโบราณวัตถุและเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดโป่งมะนาว ที่สำคัญได้แก่ ภาชนะดินเผา ขวานหินขัด เครื่องมือเหล็ก ลูกปัดหินและลูกปัดแก้ว กำไลข้อมือทำจากเปลือกหอยทะเล เครื่องประดับหน้าอก

ปัจจุบันชาวบ้านโป่งมะนาวได้ร่วมมือกันอนุรักษ์แหล่งโบราณคดี และหลักฐานทางโบราณคดีที่พบที่แหล่งโบราณคดีนี้ไว้ โดยหวังให้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และเป็นแหล่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมของประเทศชาติสืบไป

วันเวลาเปิดทำการ
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
สอบถามรายละเอียด อบต.ห้วยขุนราม โทร. 0 3645 1009, 0 3645 9457, 08 1294 7790

การเดินทาง
จากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางสายลพบุรี – โคกตูม – พัฒนานิคม – อ.วังม่วง(สระบุรี) เข้าทางเดียวกับน้ำตกสวนมะเดื่อ ไม่มีรถประจำทางผ่าน

admin
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Service/ การบริการ: Impress/ ความประทับใจ: Recommendation/ แนะนำท่านอื่น:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Listings