Ban Chiang Archaeological Site/ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน อุดรธานี 41320 ประเทศไทย
Posted on March 2, 2016 / 1197
Ban Chiang Archaeological Site/ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง
Listing Type : [:en]Museum[:]
Location : Udon Thani
Opening Hours
  • Wed-Sun : 09.00am-04.00pm

Ban Chiang Archaeological Site Ban Chiang Archaeological Site Ban Chiang Archaeological Site
Ban Chiang Archaeological Site

Ban Chiang is considered one of the most significant archaeological sites in Southeast Asia and was registered as a World Heritage Site in 1992. Excavations at a large, oval mound at the site uncovered pre-historic artifacts, especially pottery and bronze implements. Since the discovery of the site in 1966, the dating of Ban Chiang artifacts has been adjusted and refined over time in line with advances in the understanding and techniques of radiometric dating. This research has revealed that the site dates to as early as 3,500 years ago and that the site was continuously occupied for at least 2,000 years.  The discoveries at the site, from both Neolithic and Bronze Age civilizations, have shown it has long been a habitation and burial site.

Research at Ban Chiang has greatly enhanced understanding of the early history of what is now Thailand. According to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), Ban Chiang is considered the most important prehistoric settlement so far discovered in Southeast Asia. The site shows an important stage in human cultural, social and technological evolution, with some of the earliest evidence of wet-rice agriculture and domestication of cattle, pigs and chickens in the region as well as early examples of the manufacture and use of metals. Many of these artifacts and the stories behind them are on display at Ban Chiang National Museum.

Ban Chiang National Museum is about 56 kilometers from Mueang District. Take Highway No. 22 to Km. 50 and turn left onto Highway No. 2225, where a road sign indicates the way to Ban Chiang 6 kilometers further down the road. There are several villages in the area, such as Ban Kham O and Ban Pu Lu, where Ban Chiang-inspired handicrafts can be bought.

The museum is open to the general public every day except Mondays and Tuesdays from 9.00 am to 4.00 pm. An admission fee of 150 baht is charged. The museum has a parking area with toilets and village shops located nearby.

For additional information, call 0 4220 8340–41

Remark:
Below are our thai wording means you want to go to this place.
You can print out my thai words for your communication or scan my below QR Code.

ต้องการไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

Ban Chiang Archaeological Site


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดร-ธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 55 กิโลเมตร เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเภทแหล่งอนุสรณ์สถาน จัดตั้งขึ้นในแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงหลักฐานที่ได้จากการสำรวจขุดค้นที่บ้านเชียง และแหล่งโบราณคดีใกล้เคียง ประกอบด้วยภาชนะดินเผา เครื่องมือ เครื่องใช้ และสิ่งอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เข้าชมจะได้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ได้แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ทางด้านขวาของทางเข้า ในเขตวัดโพธิ์ศรีใน เป็นพิพิธภัณฑ์เปิดที่เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งแรกในประเทศไทย เป็นนิทรรศการถาวร ซึ่งแสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุที่พบตามชั้นดิน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาถึงการขุดค้นทางโบราณคดี และโบราณวัตถุ โดยส่วนใหญ่เป็นภาชนะดินเผาที่ฝังรวมกับศพที่กลายมาเป็นโครงกระดูกในปัจจุบัน

ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของทางเข้า เป็นอาคารที่จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในยุคนั้น รวมถึงวัตถุโบราณ และนิทรรศการบ้านเชียงที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และในส่วนนี้ยังมีห้องนิทรรศการ ห้องบรรยาย และการให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วย

http://www.finearts.go.th/banchiangmuseum

admin
Reviews
There are no reviews yet, why not be the first?
Leave a review
Service/ การบริการ: Impress/ ความประทับใจ: Recommendation/ แนะนำท่านอื่น:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Listings